Blogas

 • Svarstant J. Kairio įžvalgas (I): informacija apie lemtingą regioną  2013-09-27

  Jurgis Kairys , naudodamasis vien asmenine patirtimi ir bendromis žiniomis, pirmoje įrašo dalyje  pamini beveik visas pagrindines aplinkybes, kurias įprasta vadinti (arba sieti su) „Lituanicos" katastrofą lėmusiais veiksniais:

  Plačiau

 • JURGIS KAIRYS: ką galime teigti drąsiai?  2013-09-17

  ĮKVEPIA S. DARIUS, BET NE JO PASKUTINIS SKRYDIS

  "Manęs klausia tankiai, daugiausia žurnalistai: ar lakūnu norėjai tapti todėl, kad įkvėpė Dariaus ir Girėno pavyzdys? Paprasti žmonės to neklausia," - sako Jurgis Kairys. - "Labai paviršutiniškai pažiūrėjus, jie yra mūsų garsūs lakūnai. Tuo metu aviacij...

  Plačiau
 • Dariaus švarkas - kąsnis atminties tyrinėtojams. Įamžinimo "kazusai". III.  2013-08-08

  Ši nuotrauka - bene geriausias faktinis, daiktinis įrodymas ir sykiu įtikinamas galas diskusijoms apie "veidrodiškai" apverstą, o gal ir dar kitaip sufalsifikuotą S. Dariaus nuotrauką jubiliejiniame 2013 metų "Lituanicos" pašto ženkle.

  (Apie triukšmelį dėl pašto ženkle pavaizduoto kairėje pusėje sus...

  Plačiau