Blogas

 • "FELIX WAITKUS". Valstybės departamento byla apie "Lituanica II". Įspūdinga...   2013-03-21

  Vertėtų pridurti, kad JAV NAcionaliniame archyve, JAV Valstybės departamento fonduose greta "DARIUS & GIRCH" bylos dar rasta ir "FELIX WAITKUS" byla.

  Dėl suprantamų priežasčių ji yra mažesnė. Bet ne tiek mažesnė, kiek galima būtų iškart pamanyti - tik dvigubai mažesnės apimties. Tarp daugiau nei 30 dokumentų apie F. Vaitkaus ...

  Plačiau
 • "DARIUS & GIRCH": JAV politikai, diplomatai, pareigūnai ir tarnautojai Valstybės departamento specialioje byloje.   2013-03-21

  Kaip jau pranešėme, 2013 m. vasario pabaigoje JAV Nacionaliniame archyve, JAV Valstybės departamento fonduose rasta „Lituanicos" skridimo ir katastrofos byla.

  Nors nagrinėjamų 1933 m. ir tolesnių įvykių kontekstui svarbių duomenų Nacionaliniame archyve rasta dešimtis kartų daugiau, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į šį są...

  Plačiau
 • Ir vėl - "Eureka!" Darius & Girch byla JAV Valstybės departamente. Išslaptinti duomenys.   2013-03-05

  Nauja svarbi kryžkelė: JAV Nacionalinis archyvas Vašingtone atvėrė netikėtai platų ir tikslų, detalų politinį kontekstą.

  Nuo šiol "Lituanicos" katastrofoje bus daugiau spalvų ir atspalvių. Pirmąkart nušvito jos "tamsioji" pusė, de jure susijusi su JAV federalinėmis institucijomis.

  Reikia pabrėžti, kad ...

  Plačiau