Blogas

Epizodas: galvosūkis dėl Dariaus ir Girėno palaikų balzamavimo. Kas idėjos autorius?

2013-02-14

Pirmos savaitės po "Lituanicos" katastrofos rekonstrukcija dar truks ilgai. Bet visos pastangos stumteli bent žingsnelį pirmyn. Štai ir dabar, rašant sudėtingesnį tekstą, gražiai susirezgė keli archyviniai dokumentai. Visai kaip figūros ant šachmatų lentos. Gal... trumputę partiją?  

Štai koks uždavinys. Turite tris dokumentus. Kelis veikėjus. Žinote kontekstą, rezultatą. Jums reikia vieno atsakymo.

Pirmas dokumentas - "Lietuvos aide" išspausdinta žinutė. Joje parašyta, kad „lakūnų palaikams Globoti Vyriausybės paskirtas Komitetas nusprendė mūsų brangių didvyrių kūnus išbalzamuoti" ir, neradęs, be abejo, tam tinkamesnės vietos, vėlų sekadienio vakarą (! - kadangi "atidėlioti nebuvo galima") perkėlė palaikus iš kapinių koplyčios į VDU Medicinos f. Aatomijos institutą. Laikraštis - 1933 m. liepos 24 dienos, pirmadienio numeris.  

Antras dokumentas - tik penktadienį ministro pirmininko J. Tūbelio įsakymu iš KAM, URM, VRM, LAK atstovų sudarytos, šeštadienį formaliai darbą pradėjusios "Tarpžinybinės komisijos transatlantinių lakūnų - a. a. kap. S. Dariaus ir leit. S. Girėno palaikams globoti" (toliau - Tarpžinybinės komisijos) sekmadienį sudarytas Aktas Nr. 1, kuriame parašyta, kad apie 22 val. VRM, URM, KAM atstovai perduoda iš kapinių koplyčios iškeltus karstus su lakūnų palaikais Anatomijos instituto vadovams.

Trečias dokumentas - ministro pirmininko Juozo Tūbelio pasirašytas itin lakoniškas rankraštis, brūkštelėtas (nežinia kieno) ranka ant paprasto bloknoto lapelio su linijomis, kuriame nurodyta, kad „kūnus specialistai-medikai privalo išbalzamuoti ir kitomis priemonėmis apsaugoti nuo nykimo". Rankraštis registruotas URM slaptoje raštinėje šeštadienį (!).

Jūs žinote, kad J. Tūbelis sekmadienį lankosi Neringoje. Na, o pirmadienį darbą pradėjo Tarpžinybinės komisijos pakomisė - vadinama A. Gustaičio Aviacijos komisija, tyrusi katastrofos priežastis. Priminsime, kad laidotuvės vyko dvi dienas, trečiadienį ir ketvirtadienį. Lakūnų kūnai dar primadienio naktį buvo smarkiai sužaloti, o liepa buvo karšta...

Taigi dabar turite atsakyti: kas iš tikrųjų sugalvojo, nusprendė ir nurodė, kad D. ir G. palaikai turi būti "neatidėliojant" balzamuoti?