Blogas

"DARIUS & GIRCH": JAV politikai, diplomatai, pareigūnai ir tarnautojai Valstybės departamento specialioje byloje.

2013-03-21

Kaip jau pranešėme, 2013 m. vasario pabaigoje JAV Nacionaliniame archyve, JAV Valstybės departamento fonduose rasta „Lituanicos" skridimo ir katastrofos byla.

Nors nagrinėjamų 1933 m. ir tolesnių įvykių kontekstui svarbių duomenų Nacionaliniame archyve rasta dešimtis kartų daugiau, pirmiausia atkreiptinas dėmesys į šį sąlyginai nedidelį, tačiau turinio imtimi labai platų "specialųjį Valstybės departamento fondą" - DARIUS & GIRCH.  

Byloje sunumeruoti ir chronologine tvarka sudėti 73 dokumentai (dalis - išslaptinti),  daugiau nei 130 lapų.

Dokumentų autoriai - JAV politikai, diplomatai ir kt. pareigūnai, t. p. Amerikos lietuviai, privatūs asmenys, visuomenės veikėjai.

Į bylą įtrauktų JAV valdžios įstaigų, organizacijų bei asmenų statusas, skaičius bei spektras - savaime iškalbingas. Todėl pradžiai pateikiame jų sąrašą.

JAV

DEPARTMENT OF STATE
Secretary Of State Cordell Hull
Acting Secretary Of State Francis White; William Phillips; Wilbur J. Carr
Division of Eastern Europe Affairs:
Chief, Robert F. Kelly,
Acting Chief, E. L. Packer
Division of International Conferences and Protocol:
(Memorandums for the files, unsigned)
Mr. Patterson
American General Consulate in Berlin:
American Consul General George Strausser Messersmith
American Consulate in St. John's Newfoundland:
American Vice Consul, George C. Cobb
Legation of the USA in Kaunas:
Charge d'Affaires and Interim M. L. Stafford
Charge d'Affaires and Interim C. Porter Kuykendall (1935)

DEPARTMENT OF COMMERCE
Assistant Secretary of Commerce Clarence M. Young
Assistant Secretary of Commerce E. Y. Mitchell
Acting Secretary of Commerce, S. T. (?)
Bureau of Aeronautics, Department of Commerce:
Enforcement Section Richard S. Paullette

DEPARTMENT OF WAR
Secretary of War George Henry Dern

DEPARTMENT OF JUSTICE
Assistant Attorney General Joseph B. Keenan

THE WHITE HOUSE
Assistant Secretary to the President Stephen Early

HOUSE OF REPRESENTATIVES
Congressman Peter A. Cavicchia
Secretary (to Mr. Cavicchia) Harriet S. Plymale
Congressman A. J. Sabbath

US SENATE
Senator James Hamilton Lewis

"POPULAR AVIATION" (MAGAZINE)
Editor, B. G. Davis

AMERIKOS LIETUVIAI

Stephen Darius' Family
Lithuanian Political Club in Scranton, Pennsylvania, - A. C. Kubeluk, J. Savitsky
The Lithuanian Legion of the US, Darius-Girenas Post #1, Post Commander Vincas Vyšnius
Lithuanian Councils of New Jersey, Newark, - Vincent W. Ambroza
"Meeting of the Lithuanian Organizations in Philadelphia", Chairman, V. Grinius
Lithuanian-American Lawyers Association, - John B. Borden
Darius-Girenas Memorial Fund Committee, Chairman, Rudolph A. Vasalle (buvęs S. Dariaus advokatas!), Secretary, Petras Jurgela
"Huge Rally of American Lithuanians", - Mr. Ocikas, Smilius

** 

LIETUVA:

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
Lietuvos pasiuntinys JAV Bronius K. Balutis

LIETUVOS AEROKLUBAS
Pirmininkas prof. Zigmas Žemaitis 


Apie išslaptintą "Lituanica II" bylą "Felix Waitkus" - čia .