Blogas

"FELIX WAITKUS". Valstybės departamento byla apie "Lituanica II". Įspūdinga...

2013-03-21
Vertėtų pridurti, kad JAV NAcionaliniame archyve, JAV Valstybės departamento fonduose greta "DARIUS & GIRCH" bylos dar rasta ir "FELIX WAITKUS" byla.

Dėl suprantamų priežasčių ji yra mažesnė. Bet ne tiek mažesnė, kiek galima būtų iškart pamanyti - tik dvigubai mažesnės apimties. Tarp daugiau nei 30 dokumentų apie F. Vaitkaus skrydžio organizavimą, eigą, baigtį yra ir išslaptintos diplomatinės korespondencijos, kuri ir "Lituanica II" skridimą 1935 m. parodo politikos šviesoje.

Beje, šitaip apšviesta F. Vaitkaus istorija nebūtinai visiems patiks (kai ją kažkada kažkaip paskelbsime; kol kas neskubame, teikiame pirmenybę Dariui ir Girėnui). Paprastai politika mažai kam patraukli. Šitos nuostatos vienu ypu nepakeisi.

Tačiau šiuo pakartosime ir darsyk pabrėšime, kad laikomės elementaraus tyrinėtojo požiūrio: ne subjektyvių nuostatų, vertinimų, kokių nors įgeidžių ar prioritetų, bet šaltinių analize bei kritika paremto nešališkumo principo.

Šiuo principu vadovaujantis yra visiškai aišku ir akivaizdu, kad neįsijungus tokios "politikos lemputės" bet kurie iš arčiau apžiūrinėjami reikšmingesni įvykiai lieka šešėliuose. Tokiu atveju, kad ir kaip kam beatrodytų, kad ir kiek kieno pastangų būtų įdėta, išlieka įvykių "tamsiosios pusės", įvykiai yra interpretuojami vienpusiškai, nepakankamai objektyviai ar net iš principo klaidingai.

Dėl to mes savo "laboratorijoje" visas šviesas stengiamės laikyti - čik! - uždegtas. Žinoma, kaip ir elektros lempučių atveju, tai kainuoja energijos... :)