Blogas

Su 80-mečiu sveikinam vaikus: "DARIUS IR GIRĖNAS. ISTORIJA IR LEGENDA"

2013-07-17

"Ši knyga skirta visiems vaikams ir jų tėvams, kurie vertina ir brangina nepaprastas istorijas, domisi jomis ir mėgsta jas pasakoti vieni kitiems..."

Taip parašiau knygos anotacijoje ir iki šiol galvoju, kad nesuklydau.

Ši knygelė nėra Kažkas Tokio. Bet ji yra Šioks Toks Siekis.

Visų pirma, norėjau perteikti nors dalelę nepramanytos, išgyventos ir patikrintos "Lituanicos" istorijos magijos JIEMS, - 

ūgiu mažesniems, o sumanumu netgi dažnai pranašesniems - visiems, kurie šalia: sūnui, dukterėčioms, artimųjų, draugių ir draugų atžaloms, visiems pažįstamiems ir nepažįstamiems, dar augantiems, besistiebiantiems didžiaakiams, amžinai pastačiusiems ausis, visada lekiantiems bei griūvantiems ir kartais iš nuostabos išsižiojusiems.

Ypač norėjau pasiekti tuos, kurie vis dar juokiasi, kaip nepralenkiamai pastebėjo A. de Saint Exupery, "tūkstančiais sidabrinių varpelių"...

 

Savo galias vertindama kukliai, talkon kviečiausi aštuonmetį sūnų. Jo pastabos įtakojo ir tekstą, ir iliustracijas. Tikiuosi, kad mano Dariaus redagavimą įvertins jo bendraamžiai.

Ir dar būtų nuostabu, jei knyga būtų skaitoma visos šeimos. Pamažu, pasiaiškinant, padvejojant. Būtinai mokantis ne tik pasiduoti nuotykių srautui, bet ir budriai mąstyti, sverti.   

 

Kai knyga jau pakeliui įknygynus, kam berūpi jos ligšiol nueitas kelias, - kad ir koks jis ilgas bei iškalbingas bebūtų.

Todėl tepridursiu du dalykus.

Pirma, ši knyga atsirado leidyklos generalinio direktoriaus valia; jei ne jo skambutis, niekada nebūčiau drįsusi šokti į pernelyg tankiai subujojusį rašančiųjų vaikams brūzgyną.   

Antra, ji ne tik taps (berods, negaliu dar tuo įtikėti) pirmąja knyga vaikams apie "Lituanicą".

 

Ji liks gyvu priekaištu sėdynėmis prie kėdžių priaugusiems klerkams vyriausybėje, kurie dar svarstydami 80-mečio jubiliejaus "priemonių planą" tiesiai šviesiai išrėžė:

"Nejaugi jūs manote, kad vaikams reikia žinių?"

Esu dėkinga už tąsyk telefonu maždaug 45 minutes išrėžtą vyriausybinį monologą. Nors klausydamasi jaučiaus tarytum ausis pjautų buku peiliu, gerai išmokau gerą pamoką.

"Taip buvo, yra ir bus. Mes dirbame gerai."

V. Kudirka po vargšų, šitaip kalbančių, langais tebestovi ir nuo tokių pasąmonės srautų nenuvirsta, matyt, vien dėl to, kad yra prilaikomas nenugalimos gelžbetonio jėgos.

 

Bet tuosyk štai turime rezultatą ir... žinot ką?

Kas įdėmiai skaitys, tas pastebės: vaikai būtinai sulauks tęsinio ;)

 

Tuosyk - gerų įspūdžių su nepakartojamo laikmečio nepralenkiamais herojais.

 

Nuoširdžiai,

gs