Blogas

A. Banionis apie Dariaus švarko mįslę. Atminties ir įamžinimo "kazusai". II.

2013-08-08

Praeitame įraše  trumpai apibūdinau ir prognozavau vėjus, kuriuos ima kelti liepos 20 d. Kauno centriniame pašte pristatytas jubiliejinis "Lituanicos" pašto ženklas: jame Steponas Darius pavaizduotas vilkįs "moteriško" kirpimo švarką, koks siaubas! "Lygybės eisenos" sukeltame vajuje nuo tokios žinios net plaukai pasišiaušė. 

Artimiausiais įrašais ir nuotraukų serija įrodysiu, kad kaip tik tas vajus dėl seksualinių mažumų sukurstė iliuziją dėl neva įtartinai sukirpto S. Dariaus švarko.

Argi tai - ne puikus pavyzdys, kaip beatodairiškas masinis smegenų plovimas keičia ne tik viešą nuomonę, bet ir individualų žvilgsnį, kaip iškreipia požiūrį ir tučtuojau veda į klaidingas išvadas, - kitaip tariant, privelia mūsų gyveniman tiesiog neįtikimų nesąmonių?

Maža to, parodysiu, jog S. Dariaus dėvimas tokio kirpimo švarkas niekada nebuvo paslaptis, priešingai, visada buvo ir YRA matomas. Tačiau "kaip toks" jis, aišku, pastebėtas tik dabar. 

Pašto ženklo autoriaus laiškas

Anąsyk Blogo įraše paminėtas Arūnas Tomas Banionis (toliau - A. Banionis; Tomas - tai krikšto vardas) noriai atsiliepė ir sutiko išsamiau aptarti šią temą.

1960 m. Los Angeles, Kalifornijoje gimęs Arūnas anaiptol nėra nukirtęs savo lietuviškų šaknų, palyginti puikiai rašo lietuviškai ir netgi nesutinka susirašinėti anglų kalba. Liepą jis lankėsi Lietuvoje, dalyvavo pašto ženklo pristatyme ir kituose "Lituanicos" jubiliejui skirtuose renginiuose, lankė draugus, kolegas, pažįstamus ir, žinoma, tiesiogiai susipažino su lietuviškoms realijomis bei aktualijoms.

Grįžęs namo Seattle prieigose, Vašingtono valstijoje gyvenantis gydytojas, JAV karinių oro pajėgų pulkininkas leitenantas A. Banionis, beje, trijų sūnų tėvas, skyrė mūsų tinklalapiui savo dėmesio ir brangaus laiko.

Gavę A. Banionio leidimą, tik šiek tiek paredagavę skelbiame vieną iš jo laiškų ir publikuojame specialų nuotraukų albumą ("Dariaus švarko mįslė") mūsų Galerijoje .

 

--- 

 

Labas, Gražina,

žiemos metu Kauno filatelistai mane skatino, kad aš dalyvaučiau Dariaus ir Girėno 80 metų jubiliejaus pašto ženklo konkurse. Esu suprojektavęs keletą privačių pašto ženklų Dariaus ir Girėno tema (A. Banionio "Lituanicos" pašto ženklus žr. bendrovės Zazzle tinklalapyje ; beje, Zazzle nespausdina garsenybių atvaizdų (!) - apie šią paradoksalią nuostatą ir daugiau apie pašto ženklo kūrimą ieškokite A. Banionio liepos 13 d. interviu JAV lietuvių laikraštyje "Draugas" - G. S. pastaba), kuriuos galima naudoti JAV pašto laiškams. Pamatę mano darbus, jie mane ragino, kad aš rimtai pagalvočiau apie dalyvavimą konkurse.

Dėl projekto pasirinkau vieną originalią nuotrauką iš mano asmeninio Dariaus ir Girėno archyvo. Man atėjo mintis šią nuotrauką "nuspalvinti" Photoshopu, nes galvojau, kad naujas mano kūrinys gali būti daugiau įdomus Lietuvos jaunimui. Visos fotografijos ir filmai - visa, kas surišta su Darium ir Girėnu,  tai tik juoda ir balta. Tada pradėjau savo darbą. Naktimis sedėjau prie kompiuterio ir pagaliau pabaigiau savo projektą. Nusiunčiau jį į Vilniaus paštą ir tada grįžau prie savo kitų darbų. Vieną rytą gegužės 5d. anksti gavau skambutį iš "Lietuvos pašto": man pranešė, kad laimėjau Dariaus ir Girėno pašto ženklo konkursą. Tikrai nustebau!

Prieš pat man išvykstant į Lietuvą gavau šį laiškutį iš vieno filatelisto:

"J. Čepas (kolekcininkas, albumo "... į Lietuvą" autorius, Lietuvos aviacijos muziejaus darbuotojas - G. S.) atkreipė mano dėmesį į labai rimtą dalyką - vieno iš lakūnų švarkas tavo ženkle yra užsegtas moteriškai! Originalioje nuotraukoje, sako, taip nėra... Kaip čia tavo ženkle gavosi??? Dabar Lietuvoje į gėjų klausimą žiūrima labai rimtai (...) Žinok, su DG 10 Lt banknotu, kur parodyti abu mūsų lakūnai, jau buvo iškilęs nemažas skandalas D. Britanijoje, kur gėjų klubuose 10 Lt banknotai buvo pardavinėjami gėjams už 10 svarų sterlingų, tvirtinant, kad mūsų šalies banknote pavaizduoti būtent gėjai!"

Pradėjau galvoti, kad čia tikrai koks nesupratumas. Tam žmogui parašiau, kad nuotrauka tebuvo nuspalvinta ir prie jos tepridėjau liepos 15d. 1933m. antspaudą, kuris buvo labai įdomus filatelistams. Kitų nuotraukos pakeitimų nebuvo. Apie švarkus ir jų susegimus nieko nežinau.

Pradėjau studijuoti visą savo Dariaus ir Girėno archyvą. Pirmiausiai pasižiūrėjau a. a. Edmundo Jasiūno albumą "Darius ir Girėnas 1933-1983" (amerikietiškos laidos). 72 puslapyje Jasiūno albumo Darius stovi su kitais Lietuvos karo lakūnais. Matosi, kad švarkas taip pat užsegtas į kairę. 132 puslapyje Darius stovi vienas prie Lituanicos, švarkas taip pat užsegtas į kairę pusę.

Dabar pasižiurėkim Petro Jurgėlos knygą "Sparnuoti Lietuviai-Darius ir Girėnas". 181 puslapyje Darius kartu su Girėnu duoda parašus. Dariaus švarkas užsegtas į kairę pusę. Virš Lituanicos matosi raidės "W A L ?" ant angaro. Nuotrauka neapsukta. Kartais spaudoje pasitaikydavo nuotraukos, per klaidą apsuktos.

Mano archyvo nuotraukoje irgi yra raidės "Lit..." už lakūnų, ant lėktuvo šono. Aš šitos nuotraukos nesu kitur matęs, dėl to aš ją pasirinkau projektui.

Nenoriu pykti ar jaudintis, bet turiu truputį pasijuokti, nes kiti žmonės truputį turėtų giliau pasižiurėti į Dariaus ir Girėno archyvinę medžiagą (paryškinta G.S.) .

Vieną vakarą po mano atvykimo į Vilnių, prieš keletą savaičių atsisėdau su draugu N. T. (laiško originale yra vardas ir pavardė; čia neminime, nenorėdami viešinti trečio asmens be sutikimo - G. S.). Jis suprojektavo daug uniformų Lietuvos kariuomenei ir nusimano apie švarkus ir t.t. Esu matęs jo archyvus ir piešinius. Pradėjom kalbas prie šnapso bonkos. Pirmiausiai jis man minėjo, kad žydai taip segdavo švarkus. Aš taip pat pridėjau, kad 1932-33m. Amerikoje ir pasaulyje buvo didelė ekonominė depresija. Darius ir Girėnas nebuvo turtingi, nes visas lėšas sudėjo transatlantiniam skrydžiui. Lakūnai neturėjo pinigų švaistytis. Keletą nuotraukų esu matęs, kur Darius dėvi JAV jūreivio švarką.

Galvoju, kad mano pašto ženklo project buvo tikslus. Daug apie šį "skandalą" su kitais nekalbėjau. Kaip angliškai sako, čia tokia situacija: "trying to make something out of nothing". Nuotraukos nemeluoja.

Ką pati apie tai manai ? :)

Su linkėjimais,

Arūnas

 

---

 

Dėkoju ir atsakau gerbiamam Arūnui, ką jau iš esmės paskelbiau ankstesniame Blogo įraše:

aš manau, kad viešoje erdvėje gėjų eitynių proga ne saikais, o upeliais į ugnį liejamas degutas jau išdegino nemažai žiniasklaidos vartotojų akių ir ausų. Šitaip "patobulinti", jie pradeda matyti nesamus vaiduoklius ir kliedėti nebūtus niekus.  

Tokia sąmonės transformacija (tikėkimės, trumpalaikė, bet kas žino) spraudžiasi į kitas, netgi su tiesioginiu kliedesių šaltiniu absoliučiai nesusijusias sritis, - netgi istoriją, netgi tautos didvyriais vadinamų istorinių asmenybių atmintį bei įamžinimą.

Pasistengsiu, kad raganų (šiuokart, nesamų gėjų) medžioklėn patrauktų kuo mažiau tautiečių. Neturiu iliuzijų užčiaupti niektauzas, bet tikiuosi papurtyti blaiviau mąstančius, kad laiku atsipeikėtų.      

Ir savo ruožtu kviečiu atsiliepti: ką patys apie tai manote?