Blogas

Vilnius-Torontas-Vašingtonas-Las Andželas. Berlynas, Potsdamas, Frankfurtas prie Oderio...

2012-12-17
Vilnius-Torontas-Vašingtonas-Las Vegasas. Toliau - Berlynas, Potsdamas, Frankfurtas prie Oderio. Tada - Filadelfija.

Toks maršrutas rezgasi pagal tęsiamą paiešką archyvuose ir pagal išankstinius užsienio lietuvių kvietimus. Toks maršrutas yra ir mano kalėdinė-naujametė svajonė 2013-iesiems, neskaičiuojant neprognozuojamo skaičiaus maršrutų maršrutėlių Tėvynės greitkeliais ir dulkėtais vieškeliais.

O kokia Jūsų svajonė?

Aišku, aš turiu dar kitų svajonių, nesusijusių su Lituanica (!) ir net viskuo, kas su ja susiję...

Pavyzdžiui, trokštu tvirtos sveikatos ir geros kloties savo sūnui, artimiesiems ir bičiuliams.

Tiesą sakant, be šito nebūtų įmanomi išsvajoti tyrinėjimų maršrutai, jokios ekspedicijos, dalykinės ir bičiuliškos pažintys, oficialūs susitikimai ir draugiški išsiskyrimai, jokios archyvų paieškos ir panaudos. Didžiausio lobio spindesį gali aptemdyti elementari, buitiška, sakytume, naminė žmogiška tragedija. O vaikiška tragedija juk gali sukelti net visišką viso pasaulio lobių užtemimą.

Todėl, mieli Draugai, bendraminčiai ir bendražygiai, pirmiausia leiskite palinkėti ne sėkmės darbe (šito gero kiekvienas iš Jūsų vertas ir jau nemažai atsiekęs), bet tvirtos sveikatos, giedros nuotaikos ir ramumos - širdyje bei namuos. Lai Jūsų lobių skrynioje netrūksta šių svarbiausių brangenybių.

Esame ir liekame nuoširdžiai dėkingi, kad Jūsų padedami arba kartu galime...

...kelti sudėtingus klausimus, spręsti galvosūkius...
...naršyti atsakymų čia pat, po apylinkes, ir svetur, po tolimus kraštus...
...ieškoti raktų nuo įdomiausių paslapčių...
...nekrauti atodangų į stalčių, bet dalytis jomis tarpusavyje ir su visais kitais.

Laimingo tęsinio jubiliejiniais 2013-aisiais!

Visiems ir kiekvienam - jaukių šventų Kalėdų ir gerų Naujųjų metų.

Gražina Sviderskytė