Blogas

Užvirė košė, kurioje kitąmet keberiosimės

2012-10-12

Užvirė košė, kurioje kitąmet keberiosimės: įsigaliojo Vyriausybės nutarimas dėl S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimo programos.

Gerai, kad minėjimas tikrai vyks. Tik ar gerai, kaip vyks? Kaip kam. Visada gali būti geriau.

Mūsų tyrimo ir minėjimo bendra tema, dėl to neišvengiamai atsidursime tame pačiame košės katile. Paviršiuje plūduriuos Vyriausybės pabertų kruopų sangrūda: renginiai ir akcijos, kurios... su tyrimu nesusiję. Taigi kontekstas žada būti įdomus.

Politikai košę užmaišė dar pernai. Trumpai priminsiu receptą.

2011 m. rugpjūtį pateiktas Seimo nutarimo projektas „Paskelbti 2013 metus Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais". Nutarimas priimtas šiemet , birželio 29 d.

Kovo 14 d. ministro pirmininko potvarkiu Vyriausybėje sudaryta darbo grupė 14-os narių „pasiūlymams dėl paminėjimo parengti". Grupės nariai birželio 21 d. posėdžiavo paskutinįkart ir liepos 19 d. institucijoms derinti pateikė savo pasiūlymus.

Mėginau susisiekti su darbo grupe, kol ji dar rinko, svarstė, reitingavo pasiūlymus.

„Mes dirbame gerai", - piktokai puolė gintis Vyriausybėje, kai paskambinau ir dar nė žodžio nepratariau kas ir kaip, mano manymu, dirba. Tiesą sakant, ne to skambinau. Nustebau.

Valdininkas sakė buvęs įžeistas mano oficialaus rašto - taip labai, kad net pamiršęs į jį atsakyti. Ką ten parašiau? Darbo grupės pirminį planą pavadinau anti-kūrybišku, teiravausi apie galimas korekcijas, siūliausi supažindinti su naujomis žiniomis, alternatyviomis idėjomis ir linkėjau „išminties, naudojant valstybės patikėtus kad ir ribotos galios svertus".

Bene vien paminėjęs kūrybą, žinias, išmintį valdininkus išvedi iš pusiausvyros? Gavau pamoką.

Kone valandą klausiausi Vyriausybės atstovo (susitikti valdžia neturi kada, bet telefonu kalba ilgiau nei kas nors kitas), esą „svarbiausia - puoselėti dvasią" ir dar - kad „taip buvo, yra ir bus!"

Negi ginčysiuos apie dvasias. Nutariau mažiau kalbėti. Daugiau skaityti ir rašyti.

Po to gavau kvietimą į paskutinį darbo grupės posėdį. Nuėjau. Gavau netgi žodį. Tiesa, po viskam. Atsisakiau „garbės" šaukti skubantiems į nugaras, kartu išėjau. Išmokau kitą pamoką.

Jei nori pasiūlyti savo idėją, turi būti darbo grupėje. Pati darbo grupės nare tapti atsisakiau etikos sumetimais: kaip pati siūlysiu ir tvirtinsiu? Pasirodo, tai ne tik etiška, bet ir įprasta.

Darbo grupės nariai savo atstovaujamų institucijų idėjomis vos papildė tradicinį standartą: su dūdų orkestrais, paradais, gėlių vainikais, šventišku moksleivių ir aviacijos entuziastų paspurdėjimu.

Spalio 3 d. posėdyje ministrų kabinetas pritarė 44 priemonių planui. Žiniasklaida šio pranešimo spaudai neredagavo, tik perdavė toliau: „Vyriausybė patvirtino Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metų minėjimo 2013 metais priemones."

Pastebėjote? Lietuvos lakūnai. O kodėl ne JAV?

Šaunu būtų juos vadinti Lietuvos lakūnais, bet po ilgo tyrinėjimo didžiuojuosi (nė kiek ne mažiau!) vien tuo, kad jie - Amerikos lietuviai. Jei atsirastų transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno Lietuvos piliečių pasai ar lietuviškos pilotų licencijas, būtų kitaip. Kol kas neatsirado. Tiek to.

Antras sakinys: „Tarp ministrų kabineto patvirtintų idėjų - siūlymai atkurti lėktuvo „Lituanika" kopiją ir atlikti skrydį, surengti lėktuvų ralį aplink Lietuvą bei organizuoti bėgimą Kauno gatvėmis."

Paprastai žinutės pradžioje pateikiama esmė. Taigi šios priemonės, matyt, itin „dvasingos". Atkurti kopiją („Manoma, kad orlaiviui atkurti reikės 200 000 Lt", - paminėta pasiūlymų projekte), skristi, bėgti. Nauja, veržlu. Ir žmonėms labai naudinga.

Priemonių turinio analizę rasite čia („Naujasis židinys-Aidai", 2012 m. Nr. 5). Jos nekartosiu.

Vyriausybės nutarimo įsigaliojimą fiksuoju tam, kad kitąmet lengviau atsektume, kas ir kaip užvirė košę, kiek žmonių ja pasotino (neskaitant pačių dalyvaujančių institucijų) ir, svarbiausia, ar ilgam.

Gal gi paaiškės, kad priemonių plane tarp eilučių yra paslėpta intelektualiai paveikių idėjų, kurios realiai stumtelės bent žingsneliu priekin - vertingo istorinio paveldo pažinimo, adekvataus, tarptautinio vertinimo link?

Gerai būtų.

Kol kas tikrai gerai tai, kad oficiali programa alternatyvų nedraudžia, skirtingų iniciatyvų neužkardo. Svarbi Vyriausybės nuostata dėl pačios sukakties. O kaip seksis bendrame katile, matysime.