Blogas

GERIAUSIA 2013 M. PAŽINTINĖ KNYGA VAIKAMS. Puiku. O kas toliau?

2014-04-03

Vakar minint Tarptautinę vaikų knygos dieną per iškilmes Panevėžio J. Miltinio teatre apdovanota "Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda" .

Ji pripažinta Geriausia 2013 metų pažintine knyga vaikams.

Pernai liepą, per patį "Lituanicos" 80-metį išleistas pirmasis vaikams ir paaugliams adaptuotas dokumentinis pasakojimas apie "Lituanicos" skrydį įtiko ir patiko rimtiems kritikams - Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus  ekspertams su doc. Kęstučiu Urba priešakyje. Kaip TV interviu minėjo viena iš komisijos narių, jie skaitė VISAS pernai pasirodžiusias knygas (vien debiutantų kūrinių esą buvę per 70 pavadinimų) ir dar atsižvelgė į maždaug 900 skaitytojų atsiųstų užpildytų anketų.

Taigi dera pasidžiaugti: atrodo, kad ramiai judėdami sava vaga ir vėl praplėtėme Draugų ratą, įsiliejome į dar vieną malonią draugiją.  

Malonu, kad Prano Mašioto premija vakar pagerbta Danguolė Kandrotienė (rašytoja ir Platumos.lt redaktorė) pasirodė besanti vienmintė: po laureatės kalba pasirašyčiau ne tik dėl to, kad ji netikėtai palankiai paminėjo mūsų "Istoriją ir legendą", bet dar dėl to, kad lenkė ten, kur pati dedu nemaža pastangų - kad gi vaikai yra protingi, todėl protingi suaugusieji su jais turi adekvačiai elgtis. Dar vienas laureatas - dailininkas Marius Zavadskis, kuris jau anksčiau buvo susisiekęs su lituanica-documentica.lt - gyvai bendraujant pasirodė irgi iš tos pačios valties. Panašių bendrumų teko patirti ir asociacijos narių - kritikų, bibliotekininkų, mokytojų, rašytojų, dailininkų - after party.

Šiems žmonėms kaip anekdotas nuskambėjo mano neformali padėka su nedidele priešistore apie tikrą nutikimą - kai prieš porą metų vienas vyriausybės funkcionierius nirtulingame 40 minučių monologe manęs primygtinai klausė: "Negi jūūūs galvojate, kad vaikams reikia žiniųųųų?!!" Vargeli tu mano... Žmonės kvatojo susiriesdami. Būtų juokinga, bet šiek tiek graudu: juk tai - mūsų pačių valdžios de facto nuostata, kuriai kerojant tik sunkiau kurti ir dirbti.

Grįžtant prie "Istorijos ir legendos", pridursiu tik viena: smarkiai didžiuotis autoryste nenoriu ir neketinu. Tam yra bent trys svarios priežastys. Pirma, blaiviai vertinu leidyklos savininko nuopelną, nes jei ne jo primygtinis pasiūlymas, šios knygos niekada nebūtų buvę. Antra, dailininkas tom sąlygom, kokiose jam teko kurti iliustracijas, labai svariai pridėjo savo spalvotą ranką (nors renginyje teko girdėti ir kitų nuomonių). Be to, mano pirmas skaitytojas, sūnus padėjo išravėti tekstą - užrodė daug įsivėlusių blogažodžių ir per ilgų užsimurmėjimų. Taigi su padėka mąstau apie trejybę: Saulius Žukas, Justinas Ališauskas, Darius T. Išganaitis. Man patinka ši kompanija. Kaip ir kategorija, kurioje tapome geriausi. Viskas savo vietoje.

  

Nuo "Lituanicos" valome samanas...

Ir malonūs siurprizai, ir protu nesuvokiami kuriozai yra neatplėšiama šio tyrimo dalis.

Prie tokių siūbavimų pripratus, sūpuoklės netgi labai smagios, o darbas įtraukia it žaidimas.

Taigi ką dabar "žaidžiame"?

Nepatikėsite: valom samanas nuo "Lituanicos" nuolaužų.

  

Ramiai. Jokio skandalo nėr: Vytauto Didžiojo karo muziejaus (VDKM) restauruotojai - puikūs profesionalai, lėktuvo dalys - visos nuvalytos, sutvarkytos, savo vietose ir nepraradusios formos labiau nei 1983 metais, kai, anot liudininkų, oranžinių atplaišų galėdavai rasti net šiukšlių dėžėje (!...). Ką šie žmonės paveldėjo, tą su dideliu rūpesčiu ateitin perdavė.

Bet dalykas tas, kad net turint paties VDKM, t. p. Vilniaus universiteto ir Krašto apsaugos ministerijos dalykinius bei formalius raštiškus susitarimus, patikinimus, rekomendacijas ir garantijas, projekto "LITUANICA-3D"  finale susidūrėme su paskutine kliūtimi: eksponuojamų detalių judinti negalėjome. Žinoma, nedrįsome to būtinai tikėtis, buvome nusiteikę taikytis ir derintis kiek įmanoma, skenuoti nors ir per stiklą, jei jau bus visai prastai... Tačiau kurioziška galiausiai buvo tai, kad trimatį skenavimą įstrigdė viso labo vieno žmogaus ir viso labo tuščia, nepagrįsta baimė. Ir net toji baimė - ne dėl pačių eksponatų, bet dėl pušų ir samanų, kurios stebuklingu būdu išsitenka naujoje ankštoje vitrinoje, nuostabiai panašioje į stiklainį (tas stiklainis daug ką nervina, bet mes į muziejininkų, juolab dizainerių reikalus linkę nesikišti).

Viskas gerai, nieko tragiško: trimatis skeneris kone išsitenka delne, yra patogus prilįsti prie visokių užkaborių.

Tačiau šitaip dirbant, skenuotos dalys atrodo it iškeltos iš pelkės ar jūros dugno. Esame ištikti neapsakomo džiaugsmo - ištisus mėnesius nuo skenų gramdyti bereikalingas prielipas. Galiu tik džiaugtis, kad Eduardas Silva ir Eduardas Bareika po visa ko dar nesumetė ginklų, dirba toliau. Jeigu juos sutiksite, pasakykit porą gerų žodžių. Šitie žmonės idėjas myli labiau negu pinigus. Dėl to mes esame Draugai.

 

Meteorologinė ir chronologinė analizė

Kaip jau skelbta rubrikoje "Greitai", kovo pabaigoje "Naujajame židinyje " pasirodė pirmoji beveik vien naujais šaltiniais paremta katastrofos savaitės chronologija. Aišku, publikacijos rėmai neleido panaudoti nė trečdalio turimų duomenų, tačiau šis pabandymas tapo dar vienu palankiu testu kaupiamai medžiagai ir dar vienu išbandytu analizės būdu. Gali būti, kad monografijos bent vienas skyrius bus konstruojamas būtent tokiu principu.

O balandžio pabaigai jau žadame su prof. Egidijumi Rimkumi ir doc. Gintautu Stankūnavičiumi rengiamą publikaciją. Sudėjome istoriografinius duomenis ir klimatologų šaltinius - gavome įdomią lyginamąją analizę. Gera žinia ta, kad iš 1933 m. išlikę nemaža duomenų, leidžiančių modeliuoti pusantros paros oro masių slinktis, nustatyti skrydį tiesiogiai ar galimai sąlygojusius reiškinius.

Esu dėkinga mokslininkams už gyvą susidomėjimą "Lituanica", t. p. už pažadą paskelbti savo "atskirąją nuomonę" šiame Bloge - iškart po to, kai sukonstruosime bendrą tekstą akademiniam leidiniui.

  

Atsisveikinimui tepridursiu, kad privataus archyvo paveldėtojo Kalifornijoje palankus atsiliepimas toliau grindžia kryptį užatlantėn. Ekspedicija numatoma vidurvasarį arba rudenį... Tiek tad pavasariškų žinių.