Blogas

Nepamirštami 2014: paminėti ir kol kas dar nutylimi METŲ REZULTATAI

2014-12-23

Stanfordo universiteto Istorijos fakultetas fotografuotas po eilinio darbadienio Hoover Institution Archives. Tai buvo vienas paskutinių vakarų prie San Francisko įlankos, lapkričio mėnuo. Pabaiga paskutinės 2014-ųjų ekspedicijos, kuri efektingai papildė "Lituanicos" tyrimo rezultatus ir užtikrino jo tąsą keleriems metams į priekį.

Apie atradimus ir nuotykius Kalifornijoje rašėme, papildomai pasakojame Galerijoje (dar vienas puikus Bertos Tilmantaitės VIDEO). Kalifornijos stambusis laimikis buvo į "Lituanicos" detektyvo chronologiją pagaliau tiksliai įtvirtintos dvi personalijos: specialusis "Eltos" korespondentas Berlyne dr. Viktoras Kaupas (žurnalistas, politikos mokslų daktaras ir diplomatas, ir pogrindžio veikėjas, ir galimas žvalgas, ir pedagogas), o taip pat - "Eltos" direktorius, teisininkas, politikas bei diplomatas dr. Edvardas Turauskas. 

Šiedu tarpukario Lietuvos valstybės tarnautojai, karo metus išgyvenę vakarų Europoje, emigravę į JAV ir ten palikę savo raštų, padėjo sunerti kelias trūkstamas chronologijos grandis: V. Kaupas detalizavo neįkainojamus 1933 m. liepos 15-17 d. įvykius, E. Turauskas suteikė progos "iš vidaus" žvilgterėti į V. Kaupo darbą Berlyne, o taip pat padėjo įvertinti 1964 m. lakūnų atminties "šlovingą atgaivinimą", o veikiau propagandinį "perinstaliavimą" sovietų Lietuvoje 1964 m. Ir tai - tik šių "Kalifornijos dokumentų" analizės pradžia... 

  

[V. Kaupas darbo vietoje: copyright Victor Kaupas Jr. 2014; V. Kaupas prie Soldino koplyčios 1933 m. liepos 19 d., lydėdamas lakūnų karstus į Kauną: Balzeko lietuvių kultūros muziejus; E. Turausko portretas 1923 m. išduotame pase: Kauno apskrities archyvas]    

Grįžus iš Kalifornijos į Vilnių, laukė paskutinis darbų pertekęs mėnuo; dar spalį konferencijoje Vroclave, Lenkijoje pažadėtas tekstas Cambridge University Press leidiniui, na, ir metų pabaigtuvės: akademinės, dalykinės ir - banalu, bet būtina! - finansinės ataskaitos.

C'est fini!

Jei ir Jūs jau baigėte 2014-ųjų rūpesčius, išsiuntėte sveikinimus žiemos švenčių proga ir net supakavote dovanas, tuomet pats metas kartu apžvelgti, kaip startuoja ir ką žada 2015-ieji.

Pranašystėmis neužsiimame. Užtat ilgalaikio tyrimo prognozės - mūsų duona kasdieninė; arba pyragas šventinis :) Tad kviečiame "pasivaišinti". 

Trys dideli "OP!"

Teisingai sako: nėr ko šūkauti, neperšokus griovio. Bet gerai pašokinėjus ir griovin neįpuolus - kitas reikalas, šūktelėti galima. 

Tad štai kokie čia pas mus "Kalėdų stebuklai": siūlome paskaityti beveik magišką tekstą - beveik metų senumo Blogo įrašą apie 2014-ųjų startą. Jame lūkesčiai 12-ai mėnesių į priekį suformuluoti, sakytum, pačios aiškiaregės Vangos :) Visaip galima svarstyti, kokia dvasia mus apsėdo. Bet kad ir kaip būtų, akivaizdu viena, - kad jau kelerius metus ką tariam, tą ir padarom. "Op!"

2014-ieji prasidėjo labai sėkmingai startavus trimačio skenavimo ir kompiuterinio modeliavimo projektui LITUANICA-3D. Kas iš to išėjo? Štai vieni paskutiniųjų, spalį gauti vaizdai:

[2014 © VšĮ "Kūrybos elementas]

Projektas nesustojo, bet užsitęsė negavus viso planuoto finansavimo, o tiksliau, gavus nulį litų iš Lietuvos mokslo akademijos ir Kultūros tarybos. Tačiau ir tai - lazda su dviem galais: 2015-iesiems dabar brandinamas tarpdisciplininis darbas, kuris, tikėtina, ateityje leis išplėtoti LITUANICA-3D į savarankišką mokslinį projektą. Darbo čia, mieli kolegos ir bičiuliai, pakaks visiems ir iki kaklo. Todėl kaip visados - kviečiame atsiliepti turinčius naudingų dalykinių pasiūlymų ir dėkojame bendradarbiaujantiems.

Toliau, 2014-ųjų pavasarį buvo baigtas istoriografijos ir meteorologijos informacijos reanalizės tarpdisciplininė studija apie faktines orų sąlygas 1933 m. liepos 15-17 d. "Lituanicos" menamame maršrute. Apie rezultatus rašėme keliskart. Galime pridurti, kad studiją anglų kalba jau galima pasiskaityti išspausdintą VU GMF žurnale "Baltica", apie ją vertėtų pasižiūrėti trijų autorių naujausius interviu "Galerijoje", na, ir visai tikėtina, kad galop visas originalus tekstas lietuvių kalba atsidurs... mūsų "Bloge" (bent preliminarus toks "Balticos" sutikimas buvo gautas). Taigi kam rūpi, kas užkoduota šioje ir kitose schemose, kviečiame domėtis aktyviau...

   

Vasarą, vietoje atostogų, įnikome į marginalinius, mažiau žinomus ar mažiau įtakingus tarpukario Lietuvos leidinius ir nepaliovėme stebėtis, kiek dar slypi pro akis prasprūdusių duomenų. Pvz., užuominos apie paralelinį LAK tyrimą, apie kap. V. Morkaus ir inž. K. Bulotos ataskaitas, apie W. Posto skridimo (tomis pačiomis paromis kaip ir Dariaus, Girėno) ypatumus, užsienio spaudos, tarptautinių naujienų agentūrų reakcijas ir pan. Netgi apie oficialaus tyrimo išvadų paskelbimo datą teko patikslinti žinias... Bet dabar tuo nekvaršinsime Jums galvos. Galbūt sudėsime tas detales į vieną kitą populiarų straipsnį 2015-aisiais (pvz., 2014 m. rašėme "Naujajam židiniui" ir "Verslo klasei").

Toliau, 2014-ųjų rudenį, tyrimo gairės mus nuskraidino į saulėtąją Kaliforniją - į dar netyrinėtus archyvus ir pas dar nesutiktus draugus. Šios kelionės artimiausia atomazga nusimato tokia: labai specifinė paieška Lietuvos centriniame archyve ir tolesni kontaktai su V. Kaupo archvyo paveldėtoju dėl galimai trūkstamos archyvo dalies. Kyla minčių apie atskirus, pvz., biografinio tyrimo projektus. Juk vienas iš patraukliausių ilgalaikio "Lituanicos" tyrimo bruožų yra tas, kad ne tik pildome žinias apie girdėtas ar garsias asmenybes (pvz., užsienio reikalų ministras dr. D. Zaunius, pasiuntinys dr. J. Šaulys, JAV patikėtinis M. L. Stafford, JAV generalinis konsulas G. Messersmith, Nacionalinės aeronautikos asociacijos veikėjas J. V. P. Heinmueller ir kt.), bet dar tarsi traukiame iš šešėlio garsenybių "užtemdytas" biografijas, kurias tenka tikslinti nuo pradžių lig galo, tikintis grąžinti istorinėn atmintin (pvz., 2012 m. - kun. A. Žalkauskas, 2013 m. tam tikra prasme - netgi dr. J. Šaulys, o dabar - dr. V. Kaupas)... 

Na, ir dar rudenį tarp šių darbų įsiterpė vienas, apie kurį sąmoningai neskelbėme, nors skyrėme daug laiko, įdėjome pastangų ir buvome nustebinti tokių pat gilių atodangų bei tyrimo perspektyvų. Šių lobynų koordinatės elementarios: Vilnius, Gedimino prospektas...

  

Žinoma, tai - Lietuvos ypatingasis archyvas (LYA). Karo metų ir pokario, sovietų Lietuvos periodo "Lituanicos" istorija. Po ranka seniai guli šūsnis prieštaringos istoriografijos, mintyse kirba visa eilė konkrečių klausimų. Tačiau ne tik LYA, apskritai visų archyvų esminis bruožas yra tas, kad juose dažniausiai atrandi... ne visai tai, ko ieškojai; ir tai, ką atrandi, dažniausiai pranoksta lūkesčius.

Dažnas "Lituanicos" istorijos mėgėjas žino apie Tomą Zauką, Vytautą Mačiuiką, kitus Dariaus, Girėno palaikų paslėpimo, atradimo, įamžinimo herojus. Bet tai ir vėl - tik bangos puta ant jūros paviršiaus. Keliolika perverstų bylų, keli padrąsinantys įžvalgų patvirtinimai iš istorikų dr. A. Streikaus, dr. A. Anušausko ir ypač - iš VU IF kolegos doktoranto Mariaus Ėmužio nuteikė dar vienam dideliam darbui. Yra daug pagrindo tikėtis, kad šią naują vagą pavyks atversti per artimiausią pusmetį...

Na, o jei dar prisiminsime bendrus "suokalbius" su mielais doktorantūros vadovais, VU IF prof. Z. Butkumi ir doc. N. Šepečiu apie tebelaukiančius archyvus Vokietijoje - telieka palinkėti vieni kitiems sveikatos. Akivaizdu, kad idėjų, energijos ir planų netrūksta.

AČIŪ DRAUGAMS, BENDRAŽYGIAMS, RĖMĖJAMS

Darsyk tariame nuoširdų ačiū Draugams, o taip pat kolegoms ir artimiems bičiuliams, kurių šiame sąraše nėra. 

Dėkojame visiems, kurie yra Vilniuje bei Kaune, o taip pat - Vašingtone, Čikagoje, Toronte, Otavoje, Los Andželese, San Franciske ir toliau... Nė vienas nesate pamirštas, kiekvienas prisimenamas su džiaugsmu. 

Visiems, kas rašėte informatyvius laiškus ir kėlėte argumentuotus klausimus, kas kvietėte į renginius ir stebėjote pristatymus, irgi spaudžiame ranką.

Dėkojame "Blogui" tekstų pateikusiems autoriams: A. Gamziukui, G. Ramoškai, S. Štului, prof. E. Rimkui ir doc. G. Stankūnavičiui. Kviečiame ir juos, ir kitus bendradarbiauti toliau. Tokie tekstai pagyvina tinklalapį ir praplečia galimybes pasiekti skaitytoją... kurį privilioti šiais "internautikos" laikais, tiesą sakant, beveik tas pats, kaip laimėti žvaigždžių karą.

Be abejo, atiduodame pagarbą dviems fondams, kurių dėka tinklalapis išgyveno beveik visus metus - LIETUVIŲ FONDUI ir SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS FONDUI. Jei ne šie rėmėjai, didžiuma "Galerijos" ir bent pusė "Blogo" neegzistuotų. Ir dar: rudenį mūsų sąskaitą papildė maža, bet miela ~350 Lt parama iš tiksliai nežinomų šaltinių... Ačiū tiems, kas skyrėte 2 % ar mažesnę dalį pajamų mokesčio VšĮ "Kūrybos elementas", t. y. tyrimo sklaidai paremti. Kolegos ir draugai gali paliudyti, kad čia nė vienas litas neprašiaušia šonan. 

Na, ir pagaliau dėkojame Tarptautinei vaikų ir jaunimo literatūros asociacijai, Lietuvos skyriui (International Board on Books for Young)  - už tai, kad pastebėjo jubiliejiniais metais jauniausiems istorijos sekliams parašytą, "Baltų lankų" išleistą knygą "Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda" ir ją įvertino kaip Geriausią 2013 m. pažintinę knygą vaikams. Buvo maloni proga praturtėti ne tik žiniomis, bet ir pripažinimu.

SVEIKI, 2015-IEJI! 

Ant nosies - kūčios. Prisimenate, kaip Steponas Darius savo dienoraštyje paminėjo 1932-ųjų kūčias?

"Kūčias sutinku pas Dr. Venčių Jamaica L. O. Dalyvauja Tysliava, Jurgeliute, Girėnas ir Venčiai."

O kas, anot Stepono Dariaus, nutiko iškart po to - gruodžio 25 d., pirmąją Kalėdų dieną?

"Nieko ypatingo." 

Taigi.

Daug parašius, tenka reziumuoti, kad vis dėlto nėra mūsų žygiuose nieko ypatingo.

Svarbu, kad metai tęstųsi, kad niekas neatplėštų nuo tų ir to, ką mylime... O sėkmingų projektų ir geros profesinės kloties lai tik prie to tebus pridėta.   

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

 

Nuoširdžiai,

Gražina Sviderskytė