Blogas

Ar klydo S. Darius? Kapitono užrašai skrydžio atkarpoje Niujorkas-Niufaundlandas: G. KAČERGIAUS SKAIČIAVIMAI (II)

2015-05-17

 (Tęsinys. Pradžia - čia

GINTAUTAS KAČERGIUS

"LITUANICOS" SKRIDIMO GREITIS: VĖJO ĮTAKA ETAPE NIUJORKAS-NIUFAUNDLANDAS*

Pasinaudojant meteorologine reanalize (visas straipsnis čia), pabandyta skaičiuoti, kokią įtaką „Lituanikos" greičiui darė vėjas. Skaičiavimų duomenys pateikti lentelėse.

Šiame straipsnyje nagrinėjama viso maršruto dalis, kuri meteorologinėje reanalizėje vadinama I etapu: Niujorkas - Niufaundlandas.  

Vėjo įtaka „Lituanikos" greičiui pagal meteorologinę reanalizę: 


Metodika

1. Pagal geografines koordinates nustatytas kiekvienos atkarpos ilgis km.

2. Iki Niufaundlando Grand Falls miestelio 1707 km nuskrista per 8 val. 46 min. Vidutinis greitis 194,8 km/val.

3. Meteorologinės reanalizės duomenys apie vėją (kryptis ir stiprumas) paversti skaitmenine išraiška, t.y. vėjo greitis - metrais per sekundę [m/s] (vėliau km/val.), o kryptis - aviacinio kurso laipsniais [°].

4. Vėjo greitis paverstas [m/s] pasinaudojant Boforto skale: silpnas (light) - 1,5-3,3 m/s; vidutinis (moderate) - 5,5-8 m/s. Greičio kitimas priimtas ne šuoliais, o laipsniškas.

5. Apskaičiuotas vėjo kampas į „Lituanikos" skridimo kryptį.

6. Kiekvienoje skridimo atkarpoje paskaičiuota vėjo vektoriaus dedamoji pagal skidimo kryptį, t.y. kiek kilometrų per kiekvieną atkarpą lėktuvą „panešė" vėjas (arba pristabdė, kai reikšmė su minusu).

7. Šias reikšmes susumavus rezultatas yra 42,7 km. Vadinasi, kelyje iki Grand Falls vėjas lėktuvą per tas 8:46 „panešė" 42,7 km. Taigi jei vėjo nebūtų buvę visai, būtų nuskrista 1664 km, o greitis tada turėtų būti 189,8 km/val. Apvalinant - 190 km/val.

„Lituanikos" greičio apskaičiavimas pagal S. Dariaus įrašus žemėlapyje

Steponas Darius yra padaręs kelis įrašus skridimo metu naudotame žemėlapyje:

1. Už Bostono, praskridus Anos kyšulį (Cape Ann) - pastaba "Vanduo matyti pro debesis"  ir skaičiai - 1 52. Skaičiai tikriausiai reiškia, kad jau skrendama 1 valandą 52 minutes (nuo Niujorko).

2. Praskrendant Grand Manan salą - GcT 14 20. Čia jau visiškai aiškus laiko pažymėjimas: "GcT" reiškia Greenwich Civil Time, liet. Grinvičo pilietinis laikas, 14:20.

3. Praskrendant Magdalenos salas (Iles de la Madeleine) parašyta: GcT 4:42. Matyt, turėta omeny 16:42.

4. Pasiekus Niufaundlendo salą - "GcT 17 41", o greta ratu apibrėžtas pliusas. Galima spėti, kad pliusu pažymėta vieta, kur lėktuvas įskrido į Niufaundlando salą. 

5. Niufaundlando viduryje - 18:45.

6.  Paliekant Niufaundlandą - 19:57.

7. Dar vienas įrašas - ties žemėlapyje esančia 1012 jūrmylių (nuo Niujorko) atžyma - 20:15 (čia jau Atlanto vandenyne).

Iš žemėlapių galima nustatyti atstumą nuo Niujorko iki kiekvienos punktais pažymėtos vietos. Turėdami atstumus ir laiką, galime apskaičiuoti greitį.

Į šių taškų grandinę įtrauktas ir pirmoje dalyje naudotas „kertinis" taškas - Grand Falls, kur „Lituanikos" lakūnai išmetė maišelį su vimpelu ir rašteliu, kuriame pažymėtas laikas - 19:10.

Šių skaičiavimų duomenys - lentelėje:

Gautosios greičio reikšmės pasiekus Niufaundlandą - nuo 193,7 iki 195,1 km/val. maždaug sutampa su pirmame mano rašinyje  gautu rezultatu - 194,8 km/val.

Bet... Neskubėkime džiaugtis.

Apskaičiavus greičių reikšmes tarp visų taškų, pastebimas pernelyg didelis reikšmių "išsibarstymas". Štai lentelė su papildymu:

Lentelėje matyti, kad, pavyzdžiui, maršruto dalyje tarp Anos kyšulio ir Grand Manan salos greitis, palyginus su kita maršruto dalimi, labai mažas - 176,6 km/val.

Kita vertus, kai kuriose kitose maršruto dalyse greitis gerokai viršija 200 km/val.

Tad kyla klausimas: ar tikrame skrydyje skridimo greitis tikrai šitaip kaitaliojosi?

Diskusija 

Paanalizuokime greičio reikšmių "išsibarstymo" priežastis.

Galimi variantai:

1. Skridimo metu lakūnai patys keitė lėktuvo greitį. Versija mažai tikėtina, nes kaip tik tokiame ilgame skrydyje reikėtų stengtis išlaikyti kuo pastovesnį greitį. Be to, lėktuvas Bellanca-Lituanika tokio didelio greičio - vietomis iki 220 km/val. ir net daugiau - horizontaliame skridime neįstengtų išvystyti.

2. Skrydžio metu žymiai keitėsi vėjo kryptis ir stiprumas. Bet ir tai mažai tikėtina. Meteorologinės reanalizės duomenimis, skridimo I etape didelių vėjo pokyčių nebuvo (lentelė iš reanalizės str.):

 3. Steponas Darius kai kuriuos įrašus ir atžymėjimus žemėlapyje atliko nepakankamai tiksliai. Ko gero, ši versija labiausiai tikėtina, nes idealiai tiksliai identifikuoti vietą žemėlapyje yra gana sunku, ypač kai skrendama virš jūros. Tokie taškai buvo už Anos kyšulio, Magdalenos salų traversa, „1012" jūrmylių atžyma. Taip pat ir viduryje Niufaundlando tarp kalnų, miškų ir daugybės ežerų turėtų būti pakankamai sunku identifikuoti vietą visiškai tiksliai.

Išvados 

Tenka pripažinti, kad didelį tikslumą tokiuose skaičiavimuose išlaikyti sunku.

Bet vis dėlto galėtume daryti apibendrinančią prielaidą, kad „Lituanikos" greitis skrendant I etape nuo Niujorko iki Niufaundlando buvo apie 194-195 km/val. O jei nebūtų buvę vėjo (arba eliminavus vėjo įtaką) greitis būtų maždaug 5 km/val. mažesnis, t.y. apie 189-190 km/val. 

 

* Būtent šis "Lituanicos" transatlantinio skridimo etapas G. Kačergiaus rašinyje pasirinktas, nes: 1) meteorologinės analizės autoriai spėjamą "Lituanicos" faktinį maršrutą aiškumo dėlei suskirstė į tris sąlyginius etapus: I, II, III; 2) tik I etape Niujorkas-Grand Falls yra išlikę S. Dariaus skrydžio metu darytų užrašų (ties maršruto linija užfiksuoti vizualūs pastebėjimai ir laikas); vėlesnių skridimo užrašų išlikusiuose žemėlapiuose ar kituose šaltiniuose kol kas nerasta nei pėdsako. Todėl II ir III etapo maršrutas (tiksliau, kelios maršruto versijos) tėra hipotezė. O tai reiškia, kad skrydžio parametrų skaičiavimus II ir III etapuose reiktų laikyti išvien sąlyginiais. Visgi ateityje tikimės sulaukti ir II bei III etapo G. Kačergiaus skaičiavimų!