Blogas

Pirmos žinios apie rastą Akto priedų paketą

2012-09-30
Pirmos „striukos" žinios apie rasto Akto priedų paketo dokumentus. Pirmiausia - patikslintas Lituanicos katastrofos oficialių tyrimų dokumentų sąrašas.

 

Lietuvos (A. Gustaičio vadovautos Aviacijos komisijos) tyrimo išvadų Aktas ir jo Priedai

LCVA išlikusiame Akto originale (viename iš originalo egzempliorių?) nėra datos ir komisijos nario inž. A. Gavelio parašo. Tekste nėra nuorodų į priedus, nėra ir pridedamo sąrašo.

Visgi Akto priedų sąrašas LCVA aptiktas.

1933 m. rugsėjo 22 d. Raporte Karo aviacijos viršininkui A. Gustaitis praneša apie liepos 24-rugpjūčio 30 dienomis (!) vykdytą tyrimą, įteikia Aktą ir jo devynis priedus:

I. Meteorologijos žinios
II. Kpt. Morkaus pranešimas su schema
III. URM raštai Nr. 15816, 16496, 17718
IV. Inž. maj. Gavelio motoro tikrinimo išvados
V. Artilerijos laboratorijos raštas Nr. 1227
VI. Medicin. Dr. plk. Oželio raštas
VII. Žemėlapių schema
VIII. Žemėlapių schema (II)
IX. Vokiečių protokolo nuorašas

LCVA ar kituose archyvuose nerasta nė vieno iš šių priedų. Jų turinys buvo nežinomas.

TAČIAU rasto Akto priedų paketo dokumentai tiksliai atitinka šį sąrašą! Pakete susegtų dokumentų lapai sužymėti romėniškais skaitmenimis, kaip ir A. Gustaičio Raporte.

 

Vokietijos (Brandenburgo provincijos Berlyno oberprezidento įstaigos) Pranešimas ir jo Priedai

LCVA ir Akto priedų pakete išlikę du 1933 m. liepos 24 d. Pranešimo originalo egzemplioriai.

Pranešimo tekste yra aiškios nuorodos į devynis priedus:

„priedas 1" - darbininkės Annos Rosenthal, aptikusios lėktuvo nuolaužas, apklausos protokolas
„paveikslas 2" - nuoroda, jog „lakūnai buvo negyvi po lėktuvo laužu" (nuotrauka?)
„žemėlapis 3" - katastrofos vieta
„priedas 4" - „lėktuvo kritimo trajektorijos" detalės: aplaužytos pušys, nuplėštas lėktuvo motoras (nuotrauka arba brėžinys?)
„kvotos priedas 5" - darbininko Herberto Griebeno, mačiusio lėktuvą prieš katastrofą ir girdėjusio jį sudūžtant, apklausos protokolas
„priedas 6" - „oro stovis per vandenyną pagal Berlyno meteorologijos stotį"
„priedai 7 ir 8" - Lietuvos pasiuntinybės atašė Baliui Paliokui perduotų Dariaus ir Girėno asmeninių daiktų atskiri sąrašai
„priedas 9" - „gautų daiktų pažymėjimas", B. Paliokui perduotų lėktuve buvusių antspaudų ir dokumentų sąrašas (jame - vėliau Kaune dingęs lėktuvo borto žurnalas?)

LCVA yra visi Pranešimo rašytiniai priedai (jų vertimai į lietuvių kalbą). Nr. 7-9 išlikę originalai vokiečių kalba. Nėra nė vieno iš vaizdinių priedų Nr. 2-4.

TAČIAU Akto priedų paketo „Priede IX" yra ne tik Pranešimo nuorašas bei visų rašytinių priedų vertimai į lietuvių kalbą, bet ir nuotraukos. Aiškinamės, ar tai - „dingę" Pranešimo vaizdiniai priedai.

Jei taip, tai po beveik 80 metų tyrinėtojams taps prieinama visa žinoma Lietuvos ir Vokietijos oficialių tyrimų medžiaga.

Tiesa, ir tokiu atveju dar reikės kasti toliau, ieškant pačios tyrimo medžiagos. Va, tokios aptikę jau galėtume džiūgaut, kad turime tikrus pirminius šaltinius!

Tikslesnė Akto priedų paketo analizė užtruks. Bus paskelbta gruodžio pradžioje.
Sekite www.lituanica-documentica.lt Pranešimus-Raportus :)