Įdomu

G. Sviderskytės STRAIPSNIAI MOKSLINIUOSE LEIDINIUOSE: 

1. A Flight to Fame, to Oblivion // European Review, Vol. 24, No. 4, 491-508 © 2016 Academia Europæa; doi:10.1017/S1062798716000041.
2. Ar buvo dingę S. Dariaus ir S. Girėno palaikai? Jų atradimas LKP CK ir KGB šešėlyje 1958 - 1964 m. // Lietuvos istorijos studijos, 2015, t. 36, p. 102-123.
3. S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo mįslės ir jų interpretacijos. In: Lietuvos valstybingumo branda ir trapumas (1918-1940 m.): mokslinių straipsnių rinkinys (sud. S. Kaubrys, moksl. red. A. Vyšniauskas). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 180-202.
4. Sviderskytė Gražina, Rimkus Egidijus, Stankūnavičius Gintautas. Weather Conditions during a Transatlantic Flight of Lituanica on July 15-17, 1933 // BALTICA, Vol. 27, No 2, December 2014 : 119-130; doi: 10.5200/baltica.2014.27.21.
5. Kodėl JAV netyrė Lituanicos katastrofos? Teisiniai ir politiniai aspektai Darius & Girch byloje // Istorijos šaltinių tyrimai, 2014, t. 5, p. 195-213.
6. Lituanicos katastrofos oficialieji tyrimai 1933 m.: nauji faktai ir įžvalgos // Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 31, p. 98-115.

 

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE:

1. S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo mįslės ir interpretacijos [The Deaths of Darius and Girėnas: Mysteries and Interpretations]. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos valstybingumo branda ir trapumas (1918-1940 m.)" VU Istorijos fakultete, 2013 m. gruodžio 13 d.
2. Politics, Ideology, and Traumatic Memory behind the Myth of two iconic Lithuanian Heroes. Interdisciplinary conference of the Academia Europaea and the Polish Regional Office on International Relations in Wroclaw on 9-10 October, 2014: "Regimes of Memory: Forgetting as a trauma management Case of Central and Eastern Europe."

 
 
POPULIARINIMO KNYGA/ STRAIPSNIAI/ RECENZIJOS:
 
1. Darius ir Girėnas: Istorija ir legenda. Vilnius: Baltos lankos, 2013, 71 p. (IBBY premija: geriausia pažintinė 2013 metų knyga vaikams).
2. Felikso Vaitkaus fenomenas: svaigi legenda, sprangi realpolitik. I ir II d. // Verslo klasė, 2015, nr. 10 ir 11; p. 66-70; 66-70.
3. 37 dienos šlovės. Kas kurstė Felikso Vaitkaus šlovę ir užmarštį? // Legendos, 2015, nr. 3/ 22, p. 38-45.
4. Kas buvo dr. Kaupas? Žurnalistika, propaganda, diplomatija, žvalgyba... // Naujasis židinys-Aidai, 2015, nr. 3, p. 33-43.
5. Seserys, svainiai, istorijos ir istorikai Arba ne šventieji puodus ir... valstybes lipdo (recenzija) // Knygų aidai, 2015, nr. 3, p. 21-25.
6. Komiksas, DariusirGirėnas ir tautinė (ne-)sąmonė (recenzija) // Knygų aidai, 2015, nr. 2, p. 12-18.
7. Sklaidosi legenda apie Lituanicą. I - II d. // Verslo klasė, 2014, nr. 10 - 11, p. 80-84, 82-86.
8. Paskutinė Dariaus, Girėno savaitė: naujoji chronologija // Naujasis židinys-Aidai, 2014, nr. 2, p. 22-30.
9. Mafalda ir Jurgis: pasauliui griūvant, išėję pasivaikščioti // Legendos, 2014, nr.1, p. 36-43.
10. Lituanicos dienynas (III): skrydžio dienynas dokumentuose // Nzidinys.lt, 2013-11-26.
11. Lituanicos dienynas (II): bėgant iš vaizdinių spąstų //Nzidinys.lt, 2013-11-23.
12. Lituanicos dienynas (I): vaiduoklio medžioklė su varovais // Nzidinys.lt, 2013-11-18.
13. Nutraukta lietuviška vasara: Prezidento A. Smetonos keliai ir... sekliai JAV // Valstybė, 2013, nr. 6, p. 108-113.
14. Juzefa ir Leokadija: neįtikusios Kaunui ir Berlynui arba Kaip du romanai ištirpo laike // Legendos, 2013, nr. 4, p. 82-87.
15. Darius & Girch: išslaptinta JAV valstybės departamento byla// Valstybė, 2013, nr. 7, p. 82-87.
16. Kitokia Lituanicos katastrofos versija // IQ, 2013, nr. 1, p. 2-5.
17. Lituanicos 80-mečio išvakarėse - unikalaus tyrinėjimo tinklalapis // Draugas.org, 2012-12-28.
18. Jubiliejaus išvakarėse - Lituanicos gidas internete // Bernardinai.lt , 2012-12-27.
19. Lituanicos katastrofos tyrime - sensacingas radinys // Valstybė, 2012, nr. 12, p. 82-88.
20. Stanley Balzekas jaunesnysis. Šimtmetis kartu: Čikagos Balzekai ir Balzekų Čikaga // Legendos, 2012, nr. 3/ 10, p. 94-101.
21. Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Amžinasis (pasmerktasis?) duo // Legendos, 2012, nr. 2/ 9, p. 28-35.
22. Raison d'État: kai valstybės reikmė svarbiau už teisingumą, arba Kodėl 80 metų atidėliojamas Lituanicos istorijos skerspjūvis? // Valstybė, 2012, nr. 5, p. 80-87.
23. Sukakčių sindromas: puoselėti dvasią, laukti paveikslėlių // Naujasis židinys-Aidai, 2012, nr. 5, p. 34-35.
24. Dingę Lituanicos katastrofos oficialaus tyrimo Akto priedai // Naujasis židinys-Aidai, 2012, nr. 7, p. 478-483.
25. Finansai Lituanicos katastrofos peripetijose: kaip sukosi privatūs ir valstybės pinigai // Naujasis židinys-Aidai, 2012, nr. 6, p. 370-379.
 
KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ/ LEIDINIŲ NUORODOS:
 • Ar buvo dingę S. Dariaus ir S. Girėno palaikai? Jų atradimas LKP CK ir KGB šešėlyje 1958-1964 m.// Lietuvos istorijos studijos, 2015/36t., PDF
 • 37 dienos šlovės. Kas kurstė Felikso Vaitkaus triumfą ir užmarštį? // Legendos, 2015/3 (22)
 • Kas buvo dr. Kaupas? Žurnalistika, propaganda, diplomatija, žvalgyba... // Naujasis židinys-Aidai, 2015/ 3
 • Seserys, svainiai, istorijos ir istorikai Arba ne šventieji puodus ir... valstybes lipdo (recenzija) // Knygų aidai, 2015/3, PDF
 • Kodėl JAV netyrė "Lituanicos" katastrofos? Teisiniai ir politiniai aspektai Darius & Girch byloje // Istorijos šaltinių tyrimai, 2014/ 5
 • Weather Conditions during a transatlantic Flight of Lituanica on July 15-17, 1933 // Baltica 27 (2): 119-130; PDF
 • Sklaidosi legenda apie Lituanicą. I-II d. // Verslo klasė, 2014, spalislapkritis 
 • Paskutinė Dariaus ir Girėno savaitė: naujoji chronologija // Naujasis židinys-Aidai, 2014/ 2 
 • Lituanicos dienynas (III): skrydžio dienynas dokumentuose // www.nzidinys.lt, 2013-11-26 
 • Lituanicos dienynas (II): bėgant iš vaizdinių spąstų // www.nzidinys.lt, 2013-11-23
 • Lituanicos dienynas (I): vaiduoklio medžioklė su varovais // www.nzidinys.lt, 2013-11-18 
 • Darius & Girch: išslaptinta JAV valstybės departamento byla // Valstybė, 2013/ 7 
 • Lituanicos katastrofos oficialieji tyrimai 1933 m.: nauji faktai ir įžvalgos // Lietuvos istorijos studijos, 2013/31t.; PDF
 • Lituanicos 80-mecio išvakarėse - unikalaus tyrinėjimo tinklalapis // 2012-12-28, Draugas.org
 • Jubiliejaus išvakarėse - Lituanicos gidas internete // 2012-12-27, Bernardinai.lt 
 • Lituanicos katastrofos tyrime - sensacingas radinys // Valstybė, 2012/ 2
 • Dingę" Lituanicos katastrofos oficialaus tyrimo Akto priedai // Naujasis židinys-Aidai, 2012/ 7
 • Finansai Lituanicos katastrofos peripetijose: kaip sukosi privatūs ir valstybės pinigai // Naujasis židinys-Aidai, 2012/ 6 
 • Sukakčių sindromas: puoselėti dvasią, laukti paveikslėlių //Naujasis židinys-Aidai, 2012/ 5 
 • Reason d‘Etat: kai valstybės reikmė svarbiau už teisingumą // Valstybė, 2012/ 5
 • Dariaus ir Girėno byla. I-IV d. // Veidas, 2011 m. gruodis: „Legendos autopsija ", „Dingę su žinia ", „Trūkstamos grandys ", „Iš kiemo - pasaulin
 
KNYGA VAIKAMS
 
Iliustravo Justinas Ališauskas. "Baltos lankos". Tiražai: 2013 liepa, gruodis. 
2014-04-02 Tarptautinės literatūros vaikams ir jaunimui asociacijos (IBBY ) Lietuvos skyriaus konkurso diplomas: 
 
       

 

INTERVIU spaudoje/ internete (kur minimas tyrimas ir/arba šis tinklalapis)

 • Dr. G. Sviderskytė: Istoriją atradau per tiriamąją žurnalistiką (VU Istorijos fakulteto Blogas Po liepa, 2016-12) 
 • Po sledam legendarnoj Lituaniki (rusų k.; 2014-07-17, Ekspress Nedelia)
 • Labiau didžiuojuos ne Lietuvos, bet atskirų asmenybių biografija (2014-01/02, žurnalas "Platumos": www.platumos.lt)
 •  Interviu daugiausiai apie profesinę veiklą, tik pavadintas kiek kitaip... (2014-01, www.moteris.lt)
 • Muziejuje lankėsi tarptautinio archyvinio tyrimo autorė Gražina Sviderskytė (2013-12-11, VORUTA
 • Lituanica: ne tik nacionalinė legenda (2013-07-23, Lietuvos žinios
 • Knygą vaikams apie Darių ir Girėną išleidusi žurnalistė Gražina: norėjosi ne tradicinės pasakos ar greito maisto (2013-07-17, 15min.lt)
 • Gražina Sviderskytė: „Mūsų lakūnai politiniu požiūriu visoms valstybėms buvo kliuvinys (2013-07-15, 15min.lt)
 • G. Sviderskytė: Lituanicos tyrimas - tarsi svaigus skrydis (2013-07-12/18, "Šeimininkė")
 • G. Sviderskytė: teks eiti iki galo (2013-07-15, Vilniaus diena)
 • G. Sviderskytė nardo po aviacijos vandenis (2013-02-10, Respublika) 
 • Einu dar nemintu taku (2013-01-04, Žmonės)
 • G. Sviderskytė tiria Lituanicos tragediją (2012-04-21, Respublika)
 • G. Sviderskytė: Lituanicos pėdsakais (2012-02-11, Lietuvos žinios)
 • Lituanica: tai nebuvo dviejų žemaičių žygis iš vieno kaimo į kitą (2011-12-07, Bernardinai.lt )
 • Žurnalistė G. Sviderskytė narplioja Lituanicos mįsles (2011-10-27, Draugas.org)

 

RADIJUJE

 • Apie tyrimą, knygą vaikams ir kt. (2014-05-25, Richardo Jonaičio laida "Švelnūs tardymai", LRT Opus)  
 • Apie knygą vaikams "Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda" (2014-02-20, "Laisvoji banga")
 • Apie tyrimą - tiesioginėje transliacijoje iš aviacijos šventės S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome (2013-07-20, LRT "Lietuvos diena")
 • Apie tyrimą - S. Aginskaitės reportaže (2013-07-17, LRT radijas "Ryto garsai" ; 150:17-201:14, epizodas - 172:52-201:14)
 • Tyrimo eiga, naujienos (2013-07-11, AUDIO, rusų kalba, radijo "Svoboda" laida Prodolzhenije politiki; nuo ~35:00) 
 • Tyrimo tikslas, procesas, naujienos (2013-07-07, LRT laida rusų kalba; nuo ~12:58)  

 

TV/ VIDEO INTERNETE

 

      

(Autorė su sūnumi knygos vaikams pristatyme Vilniaus knygų mugėje; foto: 2013 © Elena Lamsodytė.)