Tyrimas

Radiniai

Atgal
Nuo 2011 m. kovo įgyvendintos ekspedicijos 3 šalyse, 10-yje miestų, 20-yje vietovių:
 
 • LIETUVA: Vilnius, Kaunas, saugykla X,
 • VOKIETIJA: Berlynas, Potsdamas,
 • JAV: Čikaga, Vašingtonas, Filadelfija, El Cerrito, Palo Alto.
  
Valstybiniuose ir privačiuose archyvuose peržiūrėta apie 50 000 rašytinių dokumentų lapų, daugiau nei 300 archyvinių bylų po keliolika ar kelis tūkstančius lapų.
 
Dauguma svarbiausių dokumentų yra anksčiau neskelbti. Tai - istoriografijos naujovės.
Kai kurie šaltiniai laikyti dingusiais. Apie kai kuriuos iki šiol visiškai nebuvo žinoma.
Tarp radinių yra išslaptinti duomenys: dokumentai su žymomis "Visiškai slaptai", "Griežtai konfidencialiai", "Ribotam naudojimui", "Į rankas". 
 
SVARBU ŽINOTI, KAD: 
istoriniai šaltiniai ir jų analizė yra intelektinė nuosavybė.
Ji priklauso šaltinių saugotojams (institucijoms ir privatiems asmenims) ir/arba tyrimo autorei G. Sviderskytei (atskirų projektų atvejais - dar ir bendraautoriams). Nuosavybę gina autorinių teisių apsaugos ir kiti Lietuvos bei užsienio valstybių TEISĖS AKTAI. Šių nuostatų besąlygiškai privaloma laikytis vykdant tyrimą ir bet kokią jo sklaidą.
 
Svarbiausi radiniai tinklalapyje išsamiau aprašomi arba svarstomi BLOGE
Straipsniai apie radinius išvardyti (ir kai kurie per interneto nuorodas pasiekiami) skiltyje ĮDOMU.  

 

"EUREKA!.."

... skambėjo N kartų. Čia visur rasta nuo kelių neįkainojamų originalų iki ištisų rinkinių:   

 • Vokietijos URM Politikos archyvas (URM, VRM, Propagandos ministerijos dokumentai) 
 • Lietuvos ypatingasis archyvas (LKP CK, Lietuvos KGB, A. Sniečkaus dokumentai)
 • Stanfordo universiteto Hoover Archives (E. Turausko dokumentų rinkinys) 
 • Privatus V. Kaupo archyvas Kalifornijoje, JAV (dr. V. Kaupo liudijimas, biografiniai duomenys)
 • Kauno apskrities archyvas (miesto tarybos susirašinėjimo dokumentai, posėdžių protokolai)
 • Lietuvos nacionalinis muziejus (dr. Jurgio Šaulio dienoraštis, asmens dokumentai)
 • Pensilvanijos universiteto Retų rankraščių skyrius Filadelfijoje: diplomato, Vasario 16-osios akto signataro dr. Jurgio Šaulio asmeninis archyvas; Lietuvos pasiuntinybės Berlyne 1933 m. veiklos užkulisiai
 • JAV Nacionalinio archyvo filialas Merilende (prie Vašingtono): Valstybės departamento specialioji bylos Darius & Girch, Felix Girch, diplomatinė slapta korespondencija apie Vokietijos slaptą ginklavimąsi
 • Privati saugykla X (savininkų prašymu jų tapatybė ir archyvo vieta neviešinama): Lituanicos katastrofos oficialių tyrimų išvadų "dingę" priedai
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA): Užsienio reikalų ministerijos ir Ministrų kabineto fondai; URM slaptoji raštinė ir korespondencija, vyriausybės išlaidų 1933 m. ataskaitos ir kt.
 • Vytauto Didžiojo karo muziejus (VDKM), ekspozicija ir fondai: Spaudos skyriuje - Lituanica skraidinti lakūnų dokumentai ir žemėlapiai, t. p. kolekcininkų Edmundo Jasiūno ir Aleksandro Račkaus rinkiniai - korespondencija ir išeivijos spauda JAV; ekspozicijoje ir restauravimo dirbtuvėse - visos Lituanicos nuolaužos
 • Balzeko lietuvių kultūros muziejus (Stanley Balzekas Museum of Lithuanian Culture) Čikagoje: S. Dariaus asmeninis archyvas, korespondencija su JAV federalinėmis institucijomis ir LAK, S. Dariaus ir S. Girėno sutartis (originalai), visa S. Dariaus ir S. Girėno kolekcija (nekataloguoti dokumentai)
 • Brandenburgo žemės archyvas (vok. Brandenburgisches Landeshauptarchiv) Potsdame: pirmasis žinomas vokiečių raportas iš katastrofos vietos, kiti 1933 m. vietos įstaigų dokumentai 
 • Berlyno nacionalinė biblioteka (Staatsbibliothek zu Berlin): topografiniai ir aviaciniai žemėlapiai, 1933 m. liepos vokiečių spauda.

 

Čia išvardytos tik svarbiausios lokacijos ir paskiros dokumentų grupės.

Išsamesnė tyrimo chronologija - skiltyje TYRIMAS.